Idea naszego biegania

Dziewicza Góra Biega jest akcją społeczną mającą na celu promocję oraz ochronę obszaru Natura 2000, zachowanie bogatego dziedzictwa kulturowego i naturalnego Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, a także wsparcie rozwoju lokalnej społeczności sportowej, jej integrację oraz aktywizację wokół Dziewiczej Góry.

Ideą akcji Dziewicza Góra Biega jest nie tylko rywalizacja sportowa w trakcie organizowanych imprez sportowych, ale przede wszystkim stworzenie miejsca gdzie biegacze, rowerzyści, wszyscy miłośnicy aktywności fizycznej będą mogli spotykać się podczas treningów biegowych, aktywnych pikników, oraz wielu wydarzeń o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

Sercem wszystkich akcji będzie Dziewicza Baza. Jest to nowy ośrodek (dawniej parking leśny pod Dziewiczą Górą Nadleśnictwa Łopuchówko) z budynkami gospodarczymi, dużym parkingiem, miejscem na ognisko oraz wieżą widokową. To tutaj będzie się skupiało „społeczne życie” wokół Dziewiczej Góry. Będzie można przed, lub po aktywności fizycznej spotkać się ze znajomymi w Dziewicza Cafe i przy herbacie, soku owocowym, kawie, ciastku porozmawiać na różne tematy. Będzie to miejsce różnorakich spotkań tematycznych, nie tylko wewnątrz budynku, ale i na zewnątrz, przy ognisku, na krzesełkach, leżakach. Idealne miejsce na relaks po całym dniu pracy, na weekendowy wypad z rodziną, gdzie będzie można również spróbować nietypowych aktywności fizycznych jak np. slackline – chodzenie po linie.

Lokalizacja akcji na Dziewiczej Górze jest nieprzypadkowa. Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka to jeden z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Wielkopolsce, a zarazem największy kompleks leśny w  okolicach aglomeracji poznańskiej (zaledwie 10 km od miasta Poznania) z najstarszym w Wielkopolsce lasem modrzewiowo-sosnowym, cennymi przyrodniczo zasobami (Uroczyska Puszczy Zielonka objęte obszarem Natura 2000) oraz ciekawą siecią szlaków pieszych i rowerowych wokół Poznania. Wzniesienie Dziewicza Góra wraz z punktem widokowym jest celem wycieczek turystów z Wielkopolski i całego kraju – zarówno w celach turystycznych jak i czysto sportowych.

Bliski kontakt z naturą, świeże powietrze, atrakcyjna baza wypadowa pod Dziewiczą Górą, powodują że można tutaj spotkać osoby uprawiające biegi, biegi na orientację, jazdę rowerową, nordic walking, rajdy przygodowe.

Organizacja imprez sportowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z zachowaniem zagrożonych gatunków fauny i flory oraz siedlisk naturalnych,  ma  na celu zachęcenie społeczeństwa do świadomej koegzystencji ze środowiskiem przyrodniczym i aktywnego poznawania miejsc cennych przyrodniczo w pobliżu Dziewiczej Góry. Jednocześnie przyczyni się do promowania zasobów lokalnych z poszanowaniem dziedzictwa objętego programem Natura 2000. Imprezy sportowe organizowane w ramach akcji Dziewicza Góra Biega nie będą ingerowały w obszary cenne przyrodniczo, a je eksponowały  poprzez prowadzenie tras biegowych i rowerowych w taki sposób, aby uczestnicy w trakcie rywalizacji sportowych, jak i poza nimi, mogli doświadczać piękna tutejszej przyrody.

Aktualnie organizowane są Biegi Górskie.
Są to zawody biegowe przeznaczone dla wszystkich chętnych, lubiących aktywność fizyczną w formie biegu. Podczas zawodów przygotowane będą 2 trasy – trasa krótka – mierząca 5 km (1 pętla ) oraz trasa długa – mierząca 10 km (2 pętle ). Trasy będą prowadziły leśnymi ścieżkami wokół Dziewiczej Góry. Docelowo trasy mają być oznakowane na stałe w lesie.

Przed startem biegu głównego (trasa krótka i długa ) organizowane będą biegi dziecięce i młodzieżowe, tak by zachęcić całe rodziny do spędzenia aktywnie sobotniego przedpołudnia.

Biegi Górskie Dziewicza Góra Biega będą odbywały się raz w miesiącu w soboty, od końca marca aż do czerwca. Biegi mają na celu promocję sportową Dziewiczej Góry przed głównym biegowym wydarzeniem – Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich.