IDEA

Dziewicza Góra Biega jest akcją społeczną mającą na celu promocję oraz ochronę obszaru Natura 2000, zachowanie bogatego dziedzictwa kulturowego i naturalnego Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, a także wsparcie rozwoju lokalnej społeczności sportowej, jej integrację oraz aktywizację wokół Dziewiczej Góry.

Ideą akcji Dziewicza Góra Biega jest nie tylko rywalizacja sportowa w trakcie organizowanych imprez sportowych, ale przede wszystkim stworzenie miejsca gdzie biegacze, rowerzyści, wszyscy miłośnicy aktywności fizycznej będą mogli spotykać się podczas treningów biegowych, aktywnych pikników, oraz wielu wydarzeń o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

Lokalizacja akcji na Dziewiczej Górze jest nieprzypadkowa. Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka to jeden z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Wielkopolsce, a zarazem największy kompleks leśny w  okolicach aglomeracji poznańskiej (zaledwie 10 km od miasta Poznania) z najstarszym w Wielkopolsce lasem modrzewiowo-sosnowym, cennymi przyrodniczo zasobami (Uroczyska Puszczy Zielonka objęte obszarem Natura 2000) oraz ciekawą siecią szlaków pieszych i rowerowych wokół Poznania. Wzniesienie Dziewicza Góra wraz z punktem widokowym jest celem wycieczek turystów z Wielkopolski i całego kraju – zarówno w celach turystycznych jak i czysto sportowych.

Bliski kontakt z naturą, świeże powietrze, atrakcyjna baza wypadowa pod Dziewiczą Górą, powodują że można tutaj spotkać osoby uprawiające biegi, biegi na orientację, jazdę rowerową, nordic walking, rajdy przygodowe.

Organizacja imprez sportowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z zachowaniem zagrożonych gatunków fauny i flory oraz siedlisk naturalnych,  ma  na celu zachęcenie społeczeństwa do świadomej koegzystencji ze środowiskiem przyrodniczym i aktywnego poznawania miejsc cennych przyrodniczo w pobliżu Dziewiczej Góry. Jednocześnie przyczyni się do promowania zasobów lokalnych z poszanowaniem dziedzictwa objętego programem Natura 2000. Imprezy sportowe organizowane w ramach akcji Dziewicza Góra Biega nie będą ingerowały w obszary cenne przyrodniczo, a je eksponowały  poprzez prowadzenie tras biegowych i rowerowych w taki sposób, aby uczestnicy w trakcie rywalizacji sportowych, jak i poza nimi, mogli doświadczać piękna tutejszej przyrody.