Nowy regulamin

Regulamin uległ drobnym zmianą. Regulamin dostępny jest pod adresem http://dziewiczagorabiega.pl/regulamin-7/
Główny zmiana dotyczy startu biegów dorosłych.

„WARIANT I
Bieg na 5 km     start 10:40
Bieg 15km         start 10:40
Bieg 10 km        start 10:50
Marsz NW         start 10:52

WARIANT II
Bieg na 5 km     start 10:40

Bieg 15km         start 10:40
Bieg 10 km        start 10:40
Marsz NW         start 10:42

Harmonogram może ulec zmianie. Komunikat dotyczący startu ukaże się na stronie organizatora przed zawodami.”