REGULAMIN 23.24

GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY
W BIEGACH GÓRSKICH
2023/2024
REGULAMIN

I. CEL ZAWODÓW

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
2. Promowanie aktywności fizycznej na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.
3. Promocja oraz ochrona obszaru Natura 2000 w celu zachowania bogatego dziedzictwa kulturowego i naturalnego Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.
4. Popularyzacja kultury fizycznej wśród społeczeństwa, w tym w szczególności młodzieży.
5. Integracja osób biorących udział w zawodach oraz sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
6. Integracja ruchowa rodzin poprzez sport.

II. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Biegaj z Mapą z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 4/17,
o numerze NIP 7822563980 www.biegajzmapa.com

III. MIEJSCE i TERMINY ZAWODÓW

Miejsce zawodów: Ośrodek Dziewicze Góra – Nadleśnictwo Łopuchówko k. Czerwonaka
Koordynaty GPS N52° 28′ 55.108″ E17° 0′ 18.9987″

W nawigacji Google maps, prosimy wpisać: Dziewicza Góra Biega.

Biuro zawodów znajduję się w budynku Ośrodka Edukacyjnego Nadleśnictwa Łopuchówko. Czynne będzie od godziny 8:15 do godziny 10:30.

14.10.2023
18.11.2023
16.12.2023
13.01.2024
24.02.2024
09.03.2024

* Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu zawodów.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Limit uczestników wynosi 500 osób.
2. Osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona opłaty startowej.
3. Zgłaszając się na zawody uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
4. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie zawodów.
5. Osoby w wieku poniżej 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do rejestracji poprzez formularz zgłoszeń przez rodzica bądź opiekuna prawnego, który w ich imieniu akceptuje niniejszy regulamin i odpowiada prawnie za zawodnika.

V. OPŁATA STARTOWA

1. Opłata startowa wynosi 56 zł ( płatne podczas rejestracji na bieg ).
2. W przypadku wolnych pakietów ( w dniu zawodów ) – 70 zł. *Zgłoszenia w biurze zawodów tylko do godziny 10:00.
3. Opłata startowa biegi dziecięce 12 zł ( rejestracja tylko i wyłącznie online do czwartku poprzedzającego zawody )
4. Przed pierwszym etapem istnieje możliwość wykupienia karnetu na wszystkie 6 biegów.
Karnet można nabyć tylko podczas rejestracji online na pierwszy bieg. Koszt karnetu 290 zł.
Osoba, która wykupiła karnet nie musi rejestrować się na kolejne etapy – będzie automatycznie dodawana do listy startowej. Karnet nie dotyczy zawodów dziecięcych i młodzieżowych.
5. W przypadku rezygnacji ze startu ( maksymalnie dwa dni przed startem ), oplata startowa zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjnie ( 50 % ). Karnet nie podlega zwrotowi.

VI. TRASA

1. Trasa prowadzi drogami leśnymi ( możliwość biegu w kolcach ), bardzo wymagająca z licznymi podbiegami, trasa nie posiada atestu.
2. Na całej długości trasy zastosowano taśmy oznaczające koloru pomarańczowego oraz strzałki kierunkowe.
3. Przebieganie pod taśmami, jest jednoznaczne ze skracaniem trasy, co powoduje dyskwalifikację zawodnika.
4. Długość pętli 5,15 km ( przewyższenie 125 m ).

VII. DYSTANSE

1. Biegi Główne ( limit 400 osób )
a) Bieg na 5 km
b) Bieg na 10 km ( 2 x pętla DGB )
c) Marsz Nordic Walking na 5 km

2. Biegi Dziecięce( limit 100 osób ):
a) Roczniki 2019 i młodsi trasa 200 m
b) Roczniki 2018 – 2015 trasa 500 m
c) Roczniki 2014 – 2011 trasa 1000 m
d) Roczniki 2010 – 2007 trasa 1500 m
*kategorie wiekowe obowiązują na rok 2023.

3. Zawodnik sam wybiera dystans przy rejestracji na bieg.
4. Nieukończenie wybranego dystansu, oznacza dyskwalifikację.

VIII. ZGŁOSZENIA

1. Formularz zgłoszeń dostępny jest na stronie www.dziewiczagorabiega.pl
2. Zawodnik wypełnia formularz zgłoszeń wybierając odpowiedni dystans na którym chce wystartować.
3. Zgłoszenie jest ważne tylko po dokonaniu płatności w trakcje rejestracji.
4. Formularz zgłoszeń czynny jest do godz 23:59, do czwartku poprzedzającego zawody.
5. W przypadku wolnych pakietów, możliwość zapisania się w biurze zawodów – dotyczy tylko biegu dorosłych.

IX. HARMONOGRAM

Bieg na 200m – start 9:00
Bieg na 500m – start 9:15
Bieg na 1000m – start 9:30
Bieg na 1500m – start 9:45

Bieg na 5 km start 10:50
Bieg na 10 km start 11:00
Nordic Walking start 11:02

 

X. NAGRODY

1. Po każdym biegu zawodnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.

2. Po każdym biegu:
a) W biegach dziecięcych i młodzieżowych oraz Nordic Walking – dekorujemy pierwszą kobietę i pierwszego mężczyznę – dyplom oraz drobne nagrody rzeczowe.
b) Bieg na 5 km oraz 10 km – dekorujemy trzy najlepsze kobiety ( kat. OPEN ) oraz trzech najlepszych mężczyzn ( kat. OPEN ) – dyplom oraz drobne nagrody rzeczowe.

3. Po finałowym etapie zostanie przeprowadzona dekoracja najlepszych zawodników.
a) Biegacze ( 5 km i 10 km ) trzy pierwsze miejsca w OPEN K i OPEN M na podstawie Klasyfikacji Generalnej – Puchar, dyplom, nagrody rzeczowe.
b) Biegacze ( 5 km i 10 km ) pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych na podstawie Klasyfikacji Generalnej – puchar, dyplom, a w przypadku pozyskania sponsora nagrody rzeczowe.
c) Biegi dziecięce i młodzieżowe oraz marsz Nordic Walking trzy pierwsze miejsca w Kategorii OPEN K i OPEN M na podstawie Klasyfikacji Generalnej – Puchar, dyplom oraz nagrody rzeczowe.
4. Nagrody nie dublują się. Osoba nagrodzona w kategorii OPEN nie będzie nagradzana w kategorii wiekowej.

XI. KLASYFIKACJA GENERALNA

1. Prowadzona jest klasyfikacja generalna całego cyklu – liczone są najlepsze 4 starty z 6 z całego GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY W BIEGACH GÓRSKICH na tym samym dystansie.
2. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia w momencie rozpoczęcia cyklu – czyli w roku 2023.
3. Po każdym biegu zostaną przyznane punkty dla zawodników według wzoru: pierwszy zawodnik 1 pkt, drugi 2 pkt, trzeci 3 pkt itd.. Klasyfikacja prowadzona będzie osobno dla Kobiet oraz osobno dla Mężczyzn.
4. Osoba z najmniejszą sumą punktów ( 4 z 6 etapów ), wygrywa cały cykl i kategorie wiekowe.
a) W przypadku osób z tą samą liczbą punktów z 4 etapów, wygrywa osoba która zajmowała lepsze miejsca w czterech branych pod uwagę w klasyfikacji biegach. W przypadku dalszego remisu, decydować będzie większa ilość startów. W przypadku dalszego remisu, zadecyduje mniejsza suma czasów z czterech branych pod uwagę w klasyfikacji etapów.
5. Klasyfikacja udostępniona zostanie po trzecim etapie.
6. Osoba nagrodzona w kategorii OPEN nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

XII. KATEGORIE KLASYFIKACJI GENERALNEJ

1. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia w czasie rozpoczęcia edycji cyklu (kategorie wyliczamy więc na podstawie roku 2023);
2. Kategorie Wiekowe dla biegaczy:
*kategorie wiekowe obowiązują z 2023 roku

M – 16 16 – 19 lat K – 16 16 – 19 lat
M – 20 20 – 29 lat K – 20 20 – 29 lat
M – 30 30 – 39 lat K – 30 30 – 39 lat
M – 40 40 – 49 lat K – 40 40 – 49 lat
M – 50 50 – 59 lat K – 50 50 – 59 lat
M – 60+ powyżej 60 lat K- 60+ powyżej 60 lat

3. Biegi dziecięce*
*kategorie wiekowe obowiązują z 2023 roku
Roczniki 2019 i młodsi – trasa 200 m
Roczniki 2018 – 2015 – trasa 500 m
Roczniki 2014 – 2011 – trasa 1000 m
Roczniki 2010 – 2007 – trasa 1500 m

XIII. POMIAR CZASU

1. Na zawodach będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipa, którego zawodnik otrzyma wraz z numerem startowym.
2. Na zawodach mierzony jest czas brutto.
3. Chip ( w formie opaski rzepowej ) zakładamy na kostkę – po biegu chip zwracamy.
4. Numer startowy należy przymocować w widocznym miejscu na wysokości klatki piersiowej.
5. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu zawodnika.
6. Numer startowy jest dla zawodnika na pamiątkę.
7. Nie zwrócenie chipa po biegu spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 50 złotych.

XIV. ŚWIADCZENIA

1. Podczas zawodów organizator zapewnia :
a) Podczas biegu głównego opiekę medyczną w postaci wykwalifikowanego ratownika medycznego.
b) Udział w zawodach z elektronicznym pomiarem czasu.
c) Numer startowy oraz agrafki.
d) Medal pamiątkowy na mecie.
e) Na mecie słodką przekąskę oraz wodę i napoje.
f) Fotorelacje umieszczaną na profilu Facebookowym.
g) Przygotowaną i odpowiednio oznaczoną trasę.
h) Możliwość skorzystania ze wspólnego ogniska
i) Udostępnia toalety przenośne oraz umożliwia skorzystanie z toalet w ośrodku

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę ( z wyjątkiem klęsk żywiołowych itp. ).
3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
4. Osoby biorące udział w zawodach, są zdrowe i nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych by w nich uczestniczyć.
5. Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
7. Organizator ma prawo odmówić zawodnikowi startu bez podania przyczyny.
8. Zgłoszenie się na bieg przez formularz zgłoszeniowy oraz zgłoszenie się na miejscu w centrum zawodów świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.
9. Protesty należy składać mailowo ( kontakt@dziewiczagorabiega.pl ) do 24 h po opublikowaniu wyników.

XVI. WYKAZ ZAGROŻEŃ W LESIE:

– Zagrożenia związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr,burza, grad, wysokie i niskie temperatury)
– Zagrożenie pożarowe
– Zagrożenia wynikające z trudnych warunków terenowych – wykroty, jary, stoki, bagna i inne miejsca niebezpieczne(możliwość potknięcia,poślizgnięcia)
-Zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów z wysokości(np.: konary,gałęzie,surowiec drzewny)
– Zagrożenia związane z pracą środków transportowych oraz transportowanym materiałem(m.in. Drewnem)
– Zagrożenia w miejscach składowania i magazynowania surowca drzewnego
– Zagrożenia w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych (np.: środki ochrony roślin, spaliny)
– Zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne (m.in. możliwość ukąszenia przez owady, kleszcze,żmije,wpływ roślin:pyłki,kolce, ciernie, właściwości parzące, wpływ gleby: wirusy, bakterie, grzyby)
– Zagrożenia wynikające z obecności osób postronnych
– Zagrożenia ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych mogących przypadkiem znajdować się na terenie lasów
– Zagrożenia związane z sąsiedztwem dróg, szlaków kolejowych, linii i urządzeń energetycznych
– Zagrożenia odzwierzęce (fizyczne, biologiczne)
– Możliwość zgubienia się w lesie.

XVII. PRZETWARZANIE DANYCH
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 925 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.5.2016 r.) informujemy, iż Twoje dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeń lub innych przekazanych przeze Ciebie dobrowolnie dokumentach, będą wykorzystane i przetwarzanie przez Stowarzyszenie Biegaj z Mapą z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 4/17, o numerze NIP 7822563980 w celu uczestnictwa w imprezie.
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzane danych osobowych, aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, uwzględniając w szczególności: publikację list startowych oraz wyników z biegów, udzielenie rabatów finansowych, wykonanie rozliczeń finansowych, przeprowadzenie działań marketingowych, w tym konkursów.
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Biegaj z Mapą oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przekazywanie mu za pomocą poczty elektronicznej oraz SMS informacji o zawodach Dziewicza Góra Biega.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych są Biegaj z Mapą, z siedzibą przy ul. Wilczak 4/17, 61-623 Poznań, NIP: 7822563980 (dalej: my).
2. Twoje dane osobowe zawarte w formularzy zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu Twojego uczestnictwa w imprezie Dziewicza Góra Biega na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
Twoje dane będą więc przetwarzane, aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, uwzględniając w szczególności: publikację list startowych oraz wyników z biegów, udzielenie rabatów finansowych, wykonanie rozliczeń finansowych, przeprowadzenie działań marketingowych, w tym konkursów.
3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Twoje dane w szczególności następującym odbiorcom:
– osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
– podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
– innym odbiorcom danych np. serwisom płatności elektronicznych, bankom.
4. Twoje dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. W takim przypadku odpowiednie żądanie prosimy wysłać na kontakt@dziewiczagorabiega.pl
6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie Dziewicza Góra Biega
8. Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY
W BIEGACH GÓRSKICH2023/20