Regulamin

Regulamin

Dziewicza Góra Biega 22.06.2018 r.


Cel imprezy:

  1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
  2. Promowanie aktywności fizycznej na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.
  3. Promocja oraz ochrona obszaru Natura 2000 w celu zachowania bogatego dziedzictwa kulturowego i naturalnego Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
  4. Integracja osób biorących udział w zawodach oraz sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
  5. Integracja ruchowa rodzin

Organizator

Stowarzyszenie Biegaj z Mapą www.biegajzmapa.com

Termin

22 czerwca 2018 Start 20:00*

Start wspólny dla zawodników biegnących na 5 i 10 km. Nordic Walking 5 minut później.
W przypadku frekwencji powyżej 300 zawodników – prawdopodobnie start zostanie podzielony na dystanse. Odpowiednią informację podamy na 24 godziny przed startem.


Miejsce

Miejsce Dziewicza Góra, 62-004 Czerwonak. Centrum zawodów- Ośrodek Turystyczno-Edukacyjny Nadleśnictwa Łopuchówko przy parkingu leśnym pod Dziewiczą Górą.

Koordynaty GPS N52° 28′ 55.108″ E17° 0′ 18.9987″

W nawigacji google maps, prosimy wpisać: Dziewicza Góra Biega.


Dystans i kategorie

Trasa krótka 5km – 5,15km – przewyższenie 125 m
Trasa długa 10km – 10, 35 km –przewyższenie 250 m ( 2 pętle )

 

Kategorie wiekowe:

M – 20 do 30 lat K – 20 do 30 lat ( roczniki 1988 i młodsi )M – 40 31 – 49 lat K – 40 31 – 49 lat ( roczniki 1969 – 1987 )
M – 50 50 lat i więcej K – 50 50 lat i więcej ( roczniki 1968 i starsi )

Marsz Nordic Walking – kategoria OPEN K i OPEN M tylko na dystansie 5 km.

Biuro zawodów

Czynne w dniu biegu w godzinach 19:10 – 19:55.


Trasa

Trasa prowadzi drogami leśnymi ( możliwość biegu w kolcach ), bardzo wymagająca z licznymi podbiegami, trasa nie posiada atestu. Trasa w terenie oznaczona co kilometr.
Długość pętli
5,15km ( przewyższenie 125 m ).
Zawodnicy startujący na dystansie 10 km, przebiegają przez linie mety i kierują się na drugą pętle.
TRASA

Zgłoszenia i opłata startowa

Należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.dziewiczagorabiega.pl.
Formularz zgłoszeń czynny do 20 czerwca 2018 roku, do godziny 24:00.

Opłata startowa – 35 zł

W razie problemów ze zgłoszeniem prosimy o kontakt na kontakt@dziewczagorabiega.pl

 

Pomiar czasu
Na zawodach będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipa, którego zawodnik otrzyma wraz z numerem startowym. Zawodnik ma obowiązek umieścić chip na „bucie”. Chip jest zwrotny.

Numer startowy należy przymocować na wysokości klatki piersiowej. Numer startowy jest dla zawodnika na pamiątkę.

Nie zwrócenie chipa po biegu spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 20 złotych. Dodatkowo za każdy nie zwrócony chip zawodnik zostanie obciążony kosztami administracyjnymi wynoszącymi 30zł brutto za sztukę.

 

Nagrody

Dla najlepszych 3 zawodników poszczególnych kategorii dyplomu oraz drobne nagrody rzeczowe.


Dla każdego zawodnika który ukończy bieg przewidziano napój i słodką przekąskę. Każdy zawodnik będzie mógł po biegu przyjemnie spędzić czas przy ognisku oraz wejść na wieże widokową.


Postanowienia końcowe
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji dotyczących naszych zawodów, oraz informacji o naszych partnerach.
Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność. Biorąc udział w zawodach, są zdrowi i nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych by w nich uczestniczyć.
Osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegać się o zwrot wpisowego oraz przenosić opłaty startowej na innych uczestników.
Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgoda opiekunów prawnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
Limit czasu na wszystkich trasach i we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi 2h.
Zg
łoszenie się na bieg przez formularz zgłoszeniowy oraz zgłoszenie się na miejscu w centrum zawodów świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.

Protesty należy składać mailowo do 24 h po opublikowaniu wyników.