Regulamin

Regulamin

Grand Prix Dziewiczej Góry w Biegach Górskich
2019 / 2020

I. Cel imprezy:

  1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
  2. Promowanie aktywności fizycznej na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.
  3. Promocja oraz ochrona obszaru Natura 2000 w celu zachowania bogatego dziedzictwa kulturowego i naturalnego Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.
  4. Integracja osób biorących udział w zawodach oraz sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
  5. Integracja ruchowa rodzin.

II. Organizator


Stowarzyszenie Biegaj z Mapą z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 4/17, o numerze NIP 7822563980 www.biegajzmapa.com


III. Współorganizator


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

 

IV. Terminy

1. 26 października 2019

2. 16 listopada 2019

3. 14 grudnia 2019

4. 11 stycznia 2020

5. 08 lutego 2020

6. 14 marca 2020      14 listopada 2020

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zawodów.

 

V. Miejsce

Ośrodek Turystyczno – Edukacyjny Nadleśnictwa Łopuchówko przy parkingu leśnym pod Dziewiczą Górą. W nawigacji można wpisać Dziewicza Góra Biega.
Biuro zawodów czynne w dniu biegu w godzinach 8:45 – 10:45 w centrum zawodów ( Ośrodek Turystyczno – Edukacyjny Nadleśnictwa Łopuchówko przy parkingu leśnym pod Dziewiczą Górą ).

VI. Trasa

Trasa prowadzi drogami leśnymi ( możliwość biegu w kolcach ), bardzo wymagająca z licznymi podbiegami, trasa nie posiada atestu.
Na całej długości trasy oznaczające taśmy oraz strzałki kierunkowe.
Przebieganie pod taśmami, jest jednoznaczne ze skracaniem trasy, co powoduje dyskwalifikację zawodnika.
Długość pętli 5,15km ( przewyższenie 125 m ).

Trasa krótka – 5,15km – przewyższenie 125 m
Trasa długa – 10, 35 km –przewyższenie 250 m ( 2 pętle )
Zawodnicy startujący na dystansie 10 km, przebiegają przez linie mety i kierują się na drugą pętle.

VII. Dystanse

Bieg główny odbywa się na dystansie 5 i 10 kilometrów.
Zawodnik sam decyduje na jakim dystansie startuje, podczas zgłaszania się na bieg.
Zawodnicy Nordic Walking startują na dystansie 5 km.

Bieg główny poprzedzają zawody dzieci i młodzieży na rożnych dystansach. TRASY

Zawodnik, który nie ukończył trasy na którą się zapisał, nie zostaje sklasyfikowany.

Zawodnik, który zapisał się na dystans 10 km, a ukończył bieg po pierwszej pętli ( 5 km ), ma obowiązek zgłosić ten fakt Sędziemu Mety. Zawodnik w takim wypadku nie zostaje sklasyfikowany.

VIII. Harmonogram startów

Bieg na 200m – start 9:15
Bieg na 500m – start 9:30
Bieg na 1000m – start 9:45
Bieg na 1500m – start 10:00

Dekoracja zawodników z biegów dziecięcych i młodzieżowych ok 10:30

Bieg na 5 km – start 11:00 – na sygnał Sędziego Startu.
Bieg na 10 km – start 11:15 – na sygnał Sędziego Startu.
Nordic Walking 5km – start 11:17 – na sygnał Sędziego Startu.

Harmonogram startów w dniu 14.11.2020
Bieg na 200m – start 9:00
Bieg na 500m – start 9:15
Bieg na 1000m – start 9:30
Bieg na 1500m – start 9:45

Bieg na 5 km – start ok 10:20
Nordic Walking – start ok 10:30
Bieg na 10 km – start ok 12:00

IX. Kategorie

Kategorie wiekowe biegaczy na dystansach 5 km i 10 km*:
*kategorie wiekowe obowiązują z 2019 roku.

M – 16 16 – 19 lat K – 16 16 – 19 lat rocznik 2003 – 2000

M – 20 20 – 29 lat K – 20 20 – 29 lat rocznik 1999− 1990

M – 30 30 – 39 lat K – 30 30 – 39 lat rocznik 1989 − 1980

M – 40 40 – 49 lat K – 40 40 – 49 lat rocznik 1979 − 1970

M – 50 50 – 59 lat K – 50 50 – 59 lat rocznik 1969 -1960

M – 60+ 60 lat i więcej K – 60+ 60 lat i więcej roczniki 1959 i starsi

Marsz Nordic Walking – kategoria OPEN K i OPEN M tylko na dystansie 5 km.

Przed biegiem głównym będą odbywały się biegi dziecięce*

Roczniki 2015 i młodsi – trasa 200 m
Roczniki 2014 – 2011 – trasa 500 m
Roczniki 2010 – 2007 – trasa 1000 m
Roczniki 2006 – 2003 – trasa 1500 m

*Możliwość startu tylko na dystansie zgodnym z rocznikiem zawodnika lub/oraz na dystansie dłuższym.
*kategorie wiekowe obowi
ązują z 2019 roku

X. Limit zawodników

Na dystansie 10 km limit zawodników wynosi 200 osób.
Na dystansie
5 km limit zawodników wynosi 200 osób.
Na dystansie
5 km NW limit zawodników wynosi 50 osób.
W zawodach dziecięcych i młodzieżowych łączny limit wynosi
150 osób.


XI. Zgłoszenia

Formularz zgłoszeń prowadzony będzie przez firmę TECH-RACE i dostępny będzie na stronie www.dziewiczagorabiega.pl
Zawodnik wypełnia formularz zgłoszeń wybierając odpowiedni dystans na którym chce wystartować.

Formularz zgłoszeń czynny jest do godz 23:59, do czwartku poprzedzającego bieg. Na bieg na dystansie 5 km, 10 km oraz Nordic Walking – w przypadku wolnych pakietów, możliwość zapisania się w biurze zawodów.
Na biegi dziecięce i młodzieżowe – zapisy tylko online do czwartku!

Rodzic/Opiekun zawodnika z biegów dziecięco – młodzieżowych zobowiązany będzie, do wypełnienia zgody na udział osoby niepełnoletniej w zawodach, przy odbiorze numeru startowego.

 

W razie problemów ze zgłoszeniem prosimy o kontakt na kontakt@dziewiczagorabiega.pl


XII. Zasady uczestnictwa:

Osoby, które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności, zobowiązane są do posiadania zgody na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem.

Osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona wpłaty startowego.

Zgłaszając się poprzez formularz uczestnik akceptuje niniejszy regulamin,

Każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia startowego.

XIII Opłata startowa

Opłata startowa za Bieg Główny ( bieg na 10 i 5 km oraz Nordic Walking ) – 40 zł
W dniu zawodów ( w przypadku wolnych pakietów startowych ) – 50 zł

Opłata startowa za biegi Dziecięce i Młodzieżowe – 5 zł

 

Istnieje możliwość wykupienia karnetu na wszystkie biegi ( dotyczy biegu głównego i NW )

Karnet na 6 biegów – 190zł*

*możliwość wykupienia karnetu kończy się 24 października 2019r.

– wpisowe należy uiścić po zgłoszeniu i automatycznym przekierowaniu do serwisu przelewy24.pl
– opłacenie startowego nie podlega zwrotowi.
– osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą przenosić opłaty startowej na innych uczestników oraz inny termin zawodów.

XIV. Klasyfikacja

Prowadzona jest klasyfikacja generalna całego cyklu – liczone są najlepsze 4 starty z 6 z całego GRAND PRIX DZIEWICZEJ GÓRY W BIEGACH GÓRSKICH na tym samym dystansie.

Po każdym biegu zostaną przyznane punkty dla zawodników według wzoru: pierwszy zawodnik 1 pkt, drugi 2 pkt, trzeci 3 pkt itd.. Klasyfikacja prowadzona będzie osobno dla Kobiet oraz osobno dla Mężczyzn.
Osoba z najmniejszą ilością punktów wygrywa cały cykl i kategorie wiekowe( w przypadku osób z tą samą liczbą punktów wygrywa osoba która zajmowała lepsze miejsca we wszystkich biegach oraz z większą ilością startów. Ostatecznie pod uwagę brane będą czasy z wszystkich biegów ).

Osoba nagrodzona w kategorii OPEN nie dostaje nagrody w kategorii wiekowej.


Taka sama klasyfikacja dla biegów dziecięcych i młodzieżowych oraz marszu Nordic Walking.

XV Numer startowy – Pomiar czasu

Pomiar czasu prowadzony jest przez firmę TECH-RACE z siedziba w Poznaniu.

Na zawodach będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipa, którego zawodnik otrzyma wraz z numerem startowym. Chip jest zwrotny.

Numer startowy należy przymocować w widocznym miejscu na wysokości klatki piersiowej. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu zawodnika.
Numer startowy jest dla zawodnika na pamiątkę.

Nie zwrócenie chipa po biegu spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 50 złotych.

XVI Nagrody


Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.

Po każdym biegu drobne nagrody rzeczowe dla zwycięzców poszczególnych dystansów.

Po ostatnim biegu zostanie przeprowadzona dekoracja najlepszych zawodników na Trasie Długiej ( 10 km ) i na Trasie Krótkiej ( 5 km ) w kategorii OPEN M i OPEN K oraz w kategoriach wiekowych na podstawie Klasyfikacji Generalnej.

Przeprowadzona zostanie również dekoracja najlepszych zawodników w biegach dziecięcych i młodzieżowych oraz marszu Nordic Walking.

Dla najlepszych, z całego cyklu ( wg klasyfikacji ), zawodników w kategorii OPEN puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

W kategoriach wiekowych nagradzamy 3 pierwsze miejsca pucharem i dyplomem. W przypadku pozyskania sponsora drobne nagrody rzeczowe.


Nagrody nie dublują się. Osoba nagrodzona w kategorii OPEN nie dostaje nagrody w kategorii wiekowej.

XVII Wyżywienie

Organizator zapewnia napoje oraz słodki poczęstunek po zakończonym biegu.

Podczas zawodów będzie rozpalone ognisko, z którego każdy zawodnik może skorzystać. Prowiant we własnym zakresie.

XVIII Opieka Medyczna

Podczas biegu głównego organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci wykwalifikowanego ratownika medycznego.

XIX Przetwarzanie danych

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 925 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.5.2016 r.) informujemy, iż Twoje dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeń lub innych przekazanych przeze Ciebie dobrowolnie dokumentach, będą wykorzystane i przetwarzanie przez Stowarzyszenie Biegaj z Mapą z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 4/17, o numerze NIP 7822563980 w celu uczestnictwa w imprezie.

Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzane danych osobowych, aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, uwzględniając w szczególności: publikację list startowych oraz wyników z biegów, udzielienie rabatów finansowych, wykonanie rozliczeń finansowych, przeprowadzenie działań marketingowych, w tym konkursów.

Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Biegaj z Mapą oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przekazywanie mu za pomocą poczty elektronicznej oraz sms informacji o zawodach Dziewicza Góra Biega.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych są Biegaj z Mapą, z siedzibą przy ul. Wilczak 4/17, 61-623 Poznań, NIP: 7822563980 (dalej: my).
2. Twoje dane osobowe zawarte w formularzy zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu Twojego uczestnictwa w imprezie Dziewicza Góra Biega na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
Twoje dane będą więc przetwarzane, aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, uwzględniając w szczególności: publikację list startowych oraz wyników z biegów, udzielienie rabatów finansowych, wykonanie rozliczeń finansowych, przeprowadzenie działań marketingowych, w tym konkursów.
3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Twoje dane w szczególności następującym odbiorcom:
– osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
– podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
– innym odbiorcom danych np. serwisom płatności elektronicznych, bankom.
4. Twoje dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. W takim przypadku odpowiednie żądanie prosimy wysłać na kontakt@dziewiczagórabiega.pl
6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie Dziewicza Góra Biega
8. Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

XX. Środki bezpieczeństwa

Ze względów bezpieczeństwa ograniczona została liczba startujących oraz podjęte zostały inne działania w zakresie ograniczenia zagrożenia epidemiologicznego:
1. Ograniczenie liczby uczestników zgodnie z zaleceniami rządowymi
2. Harmonogram imprezy minimalizujący gromadzenie się
3. Medale na mecie nie będą zawieszane na szyję uczestników
4. Środki do dezynfekcji rąk dostępne w biurze zawodów
5. Obsługa biegu pracować będzie w maseczkach oraz rękawiczkach ochronnych
6. Podczas odbioru pakietu startowego zalecane jest zasłanianie ust i nosa

XXI. Postanowienia końcowe

Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę ( z wyjątkiem klęsk żywiołowych itp. ).

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
Biorąc udział w zawodach, są zdrowi i nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych by w nich uczestniczyć.

Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgoda opiekunów prawnych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

Organizator ma prawo odmówić zawodnikowi startu bez podania przyczyny.

Limit czasu na wszystkich trasach i we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi 2,5h.

Zgłoszenie się na bieg przez formularz zgłoszeniowy oraz zgłoszenie się na miejscu w centrum zawodów świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.

Protesty należy składać mailowo do 24 h po opublikowaniu wyników.

ad.1 Zmiana regulaminu – brak zapisów w dniu zawodów na biegi dziecięce i młodzieżowe. – 27.10.2019r.
ad.2 Zmiana regulaminu – zmiana daty etapu 6, dopisanie punktu XX. Środki bezpieczeństwa oraz dodanie Harmonogramu Startów w dniu 14.11.2020.